một số dự án lớn

Nhà máy akzonobel

Phân phối thiết bị công nghiệp cho nhà máy AKZONOBEL

Vinfast nhà máy

Phân phối thiết bị công nghiệp cho nhà máy VINFAST

Phân phối thiết bị tự động hóa THACO

Phân phối dụng cụ cầm tay cho nhà máy HONDA Việt Nam

Phân phối thiết bị điện tự động cho FIRST SOLAR

Nhà máy sản xuất KnauF

Phân phối động cơ cho dây truyền sản xuất tại nhà máy KNAUF

Nhà máy ISUZU

Phân phối thiết dụng cụ sửa chữa và cầm tay cho ISUZU Việt Nam

Phân phối dụng cụ cầm tay cho nhà máy YAMAHA Việt Nam