Thước dây

Thước dây

Tuốc nơ vít chữ T

Tuốc nơ vít chữ T

Súng vặn ốc

Súng vặn ốc

Mỏ lết 9070 PC

Mỏ lết 9070 PC

Máy kiểm tra cầm tay

Máy kiểm tra cầm tay

Kìm cắt 2628 G

Kìm cắt 2628 G

Kéo làm vườn

Kéo làm vườn

Eto kẹp bàn

Eto kẹp bàn

Dụng cụ cắt ống

Dụng cụ cắt ống

Cưa cầm tay

Cưa cầm tay

Cùm SBA6700DM

Cùm SBA6700DM

Cờ lê lực điện tử IZO-D

Cờ lê lực điện tử IZO-D

Búa

Búa

Bộ lục giác

Bộ lục giác

Bộ kìm

Bộ kìm

Bộ dũa 1-100

Bộ dũa 1-100